AA Liften
Anders denken, Anders doen
MVO

 
Sociaal-Economische-Raad
Definitie van MVO volgens de SER: “het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op lange termijn, waardecreatie in drie dimensies: markt (het economisch rendement), mens (de gevolgen voor de mens, binnen en buiten de onderneming) en milieu (de effecten op het natuurlijk leefmilieu).
Hoe benadert AA Liften MVO?
AA Liften richt zich op maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij het accent ligt op zowel economie, milieu als sociale aspecten. Deze benadering wordt verwoord in de volgende definitie: maatschappelijk verantwoord ondernemen is de ondernemingsstrategie waarbij aandacht voor people, planet en profit in evenwicht is. Veranderingen in de omgeving van AA Liften en intern in ons bedrijf zelf, maken maatschappelijk verantwoord ondernemen tot een dynamisch proces.


MVO - AA Liften


People, planet en profit zijn de drie pijlers van maatschappelijk verantwoord ondernemen:


1.        People
Tot het domein People worden de prestaties gerekend op sociaal-ethisch gebied. Hoe gaat het bedrijf om met haar personeel en hoe presteert zij op het gebied van sociale cohesie (de maatschappij in ruimere zin)?

Hierin voorziet AA Liften in de behoefte door haar personeel, voor de functies waarin dit mogelijk is, vanaf een andere locatie te laten werken dan het vestigingsadres van het bedrijf. Hierdoor verminderen wij de luchtverontreiniging (CO2 footprint), tijdverkwisting en stress situaties. Dit alles in het belang van haar medewerk(st)ers.

2.        Planet
Tot het domein Planet worden de prestaties gerekend op het gebied van milieu in ruime zin. Hoe pakt een bedrijf haar verantwoordelijkheid op ten aanzien van het belasten van het milieu, de natuur en het landschap? Milieuzorg, ketenbeheer, eco-efficiency, schoner produceren, duurzame technologieontwikkeling, duurzame bedrijventerreinen zijn hiervan voorbeelden.

Praktische voorbeelden hiervan zijn: het zo min mogelijk gebruik maken van papier, printers en andere milieuverslindende zaken. Wij werken voor 99,9% digitaal, van offerte tot uitgaande factuur. Op deze wijze kunnen wij onnodige kosten besparen en hoeven dit ook niet meer door te rekenen aan onze klanten. 

3.        Profit
Tot het domein Profit worden niet alleen de pure financiële prestaties van de onderneming (winst, omzet en dergelijke) gerekend. Het gaat meer om economische zaken. Hier spelen thema's als: werkgelegenheid, investeringen in infrastructuur, locatiebeleid, politieke betrokkenheid, uitbesteding, economische effecten van de diensten en producten. Ook sponsoring, medewerkerparticipatie, winstbestemming en dergelijke horen hier thuis.

Het ondersteunen van de werkgelegenheid wordt door AA Liften regionaal gestimuleerd. Voor de werkzaamheden die niet op kantoor gedaan hoeven worden, kan de medewerker dit op haar “eigen” werkplek doen. In de meeste gevallen zal dit dan ook thuis zijn, dat dit met investeringen gemoeid gaat is duidelijk. Werkzaamheden die AA Liften kan inhuren, kunnen worden uitgevoerd door personen welke uit naam en onder verantwoordelijkheid van AA Liften acteren. Met betrekking tot de sponsoring wordt er door een medewerker gekeken naar een zo groot mogelijke dekking. Dat sponsoring geschaard kan worden onder winstbestemming staat als een paal boven water.